M. Harpertszoon Tromplaan 2
2341 TC Oegstgeest
Tel. 071-2058888
info@adremadministraties.nl

Opstellen jaarrekening

Ieder bedrijf is verplicht na elk boekjaar een jaarrekening te maken en deze aan te bieden aan verschillende instanties zoals de Belastingdienst, de aandeelhouders, de bank of andere leningverstrekker.

Adrem Administraties stelt de jaarrekening voor u op en neemt deze met u door. U krijgt hierbij uitgebreid toelichting en advies. Uiteindelijk wordt de jaarrekening definitief gemaakt en is deze gereed om in te dienen. Adrem zorgt voor de aangifte van uw inkomstenbelasting en (indien van toepassing) de vennootschapsbelasting.

 

Deponeren jaarrekening Kamer van Koophandel

Veel bedrijven zijn verplicht hun jaarverslag te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Zodra de jaarrekening is afgerond verzorgt Adrem Administraties dit voor u waarbij rekening wordt gehouden met de eisen die hierbij in uw geval van toepassing zijn.

 

Tussentijdse rapportage

Er zijn situaties waarbij een tussentijds rapport over uw bedrijf nodig is, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een lening. Op zo'n moment maakt Adrem Administraties een tussentijds financieel verslag, zoals een jaarrekening, maar in dit geval gebaseerd op een andere peildatum dan 31 december. 

Een tussentijdse rapportage kan ook voor eigen gebruik worden gemaakt. Het verschaft inzicht in de actuele stand van zaken en is daarmee een belangrijk hulpmiddel voor het aansturen van uw bedrijf of het nemen van tussentijdse beslissingen.